– 4human QM365 samler og forenkler

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

Kundereferanse Røde Kors Sentrene Tom W. Madsen

Røde Kors Sentrene har en kompleks drift, og må ha oversikt over alt fra Internkontroll Mat, til brann- og elsikkerhet, HMS, kvalitet, GDPR og innkjøp. 4human QM365 samler arbeidet med alt dette i ett system.

I Røde Kors Sentrene er kundene alt fra barn og unge, sårbare grupper, voksne med utfordringer og bedriftsbesøkende. Røde Kors sentrene bruker modulene for styring Manage, avvik Better, mobil innmelding SIMPLI App og GDPR Management. Virksomheten har vært kunde av 4human QM365 siden 2018.

– Vi har også senter på tre forskjellige geografiske steder, og vi har tidligere hatt mye informasjon på papir. Det at vi nå får samlet og oppdatert våre prosedyrer i ett system betyr mye for vår arbeidshverdag. Jeg synes verktøyet fra 4human QM365 er veldig bra, her får vi oversikt over hva vi skal gjøre og hvordan de ulike oppgavene skal gjennomføres, sier daglig leder Tom W. Madsen.

Digitalisering av sjekklister

I tillegg til å tilgjengeliggjøre sine prosedyrer, har også virksomheten digitalisert sine sjekklister med SIMPLI App.

– Vi jobber med flere sjekklister for både brann- og elsikkerhet og matsikkerhet, og dette er veldig enkelt for de ansatte å håndtere i appen. Denne måten å jobbe på har også gjort oss flinkere til å melde inn små og mellomstore avvik og følge opp disse.

Det er enklere å bli sett på som en troverdig aktør med et system med digitale prosedyrer og til å avdekke og håndtere avvik med mer.

– Når for eksempel myndighetene kommer på tilsyn, kan vi enkelt vise frem systemet og hvordan vi registrerer avvik i dette, sier Tom W. Madsen.

Tilpasset system

En av hovedgrunnene til at Røde Kors Sentrene valgte 4human QM365 er at firmaet kunne tilby et system som kan tilpasses etter ulike behov.

– Vi har hatt andre systemer som har vært ferdige fra leverandør, men i disse er alltid moduler og innhold som ikke er tilpasset vår drift, og de ansatte brukte mye tid på å finne frem til riktig informasjon.

Med 4human QM365 opplever Tom W. Madsen et mer effektivt system ved at virksomheten får forenklet og samlet arbeidet – etter den måten de faktisk jobber på.

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

Vi stiller ut på Verdens kvalitetsdag 2022

Vår programvare hjelper din bedrift med å håndtere alle styringsbehov innen kvalitet, HMS, ytre miljø, informasjonssikkerhet, mattrygghet og GDPR. Vi leverer gode systemer for effektiv avviksbehandling og

integrert ledelsessystem styringssystem 4human QM365

Høstens kundewebinarer!

For det andre halvåret av 2022 har vi planlagt flere nyttige webinarer for våre kunder. Kundeteamet vårt har seks spennende webinarer der de forteller om

SMART Industri 4human QM365 AS

Møt oss på SMART Industri

Med en rekke kunder i bransjen, er vi en erfaren leverandør av gode systemer for effektiv avviksbehandling og gode oversikter for arbeidet med risikovurderinger. I

samme feil flere ganger kvalitetsledelse enkelt forklart opp med hånda

Opp med hånda!

Dere som aldri noen gang har brukt tid på å finne riktig versjon av et dokument, eller at samme misforståelse/feil/hickup har skjedd flere ganger, kan

BOOK EN DEMO SELV!

Du kan også booke en tid for demo på egenhånd direkte i vår kalender , eller ringe oss på tlf. 40 60 25 60.

Følg oss:

SKAL VI TA KONTAKT MED DEG?

Fyll ut skjemaet under, så hører du fra oss!

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.