Moduler

I våre forretnings- og bedriftsoppsett kan du når som helst velge å legge til flere moduler. Et typisk scenario vil være at du starter med prosessmodulen og better i den innledende byggefasen, og deretter legger til flere funksjoner etter at du har rullet ut det «grunnleggende».

Prosesskart

Prosesstyringssystem med prosesskart/ beskrivelser/ aktiviteter

Avvik

Forbedrings- og avvikssystem med full funksjonalitet inkl. alt operativt med hendelser, nestenulykker, forbedringer og positive tilbakemeldinger

Dokumentstyring

Dokumentstyringssystem for filbaserte prosedyrer, maler etc.

Risiko

Risikostyring med full funksjonalitet inkl. all operasjonell risiko

Krav og samsvar

Krav/ Mål og samsvar

Målstyring

Ytelsesstyring med KPI-er og grafer for målvisualisering

Kompetanse

Kompetansestyring med ansattes CV og Kompetansematrise med kompetanse gapanalyser

Kontekst

(interessent og problemstilling) analyse

Informasjonssikkerhet

Kontroll på informasjonssikkerhet med aktiva, kontroller og automatisk generert SOA-rapport

Personvern/GDPR

Persondatasikkerhetsstyring med formål og behandlingsaktivitetsprotokoller

App

App med tilpasset skjemabygger, også tilgjengelig offline

Systemkalender

Systemkalender for revisjoner, ledelsesgjennomganger og annen hendelseshåndtering

Prosjekt

Prosjektledelsesmodul som kombinerer klassiske prosjektverktøy og total kvalitetsstyring

Verdikjede

Kunde/leverandør/objekthåndtering med evalueringer og avvik/handlinger

Skjemapakke

Standardskjemaer (Sikker jobbanalyse, sikkerhetsinspeksjon, registreringer)

Ansvar

Ansvarsmatrise for prosesser/aktiviteter

Guide

Digital hjelper for å innføre ISO standarder

Varsling av kritikkverdige forhold

Anonymt varslingssystem

Kontrakt

Alle kontrakter lett tilgjengelig og samlet på et sted

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne her.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.