Rådgivning
Å innføre et ledelsessystem for kvalitet, miljø, HMS, informasjonssikkerhet og/eller mattrygghet kan være en krevende jobb – særlig dersom dette også skal fortsette å være levende og nyttige systemer når de er ferdig bygget opp.

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

QM365 TILBYR RÅDGIVNINGSTJENESTER

QM365 tilbyr i tillegg til system også rådgivningstjenester. Våre rådgivere har lang erfaring med å bistå kundene våre med å bygge opp systemet som gir mye mer tilbake til virksomheten enn det tar av tid og innsats ved implementering.

Vi har dyktige rådgivere innen ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljøledelse), ISO 45001 (HMS), ISO 27001 (informasjonssikkerhet) og ISO 22000 (Mattrygghet).

Vi bistår også i spesifikke fagområder som:

  • Avviksstyring
  • Prosesskartlegging
  • Risikostyring
  • Dokumentstyring
  • Lover, krav og samsvarsvurderinger
  • Målstyring
  • Leverandøroppfølging
  • Internrevisjon
  • Ledelsens gjennomgang
  • Klima- og miljøregnskap

I forbindelse med våre egne systemer SIMPLI Manage og SIMPLI Better tilbyr vi også coachingpakker på fastpris som leder virksomheten frem til ønsket sertifisering.

Dersom deres virksomhet har behov for en innleid kapasitet innenfor et eller flere av disse områdene over tid kan vi også tilby dette.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.