Få oversikt og jobb mer effektivt

Komplette og brukervennlige systemer for ditt arbeid innen ledelse og forbedring.

Manage

Komplett og brukervennlig styringssystem

Better

Avvik- og forbedringsarbeid satt inn i effektivt system.

Project

Prosjektstyringsverktøy som ivaretar styringsbehov innen kvalitet, miljø og HMS.

App

Med egen app kan dine ansatte melde inn hendelser og sjekklister uten tilgang til PC.

Siste nytt fra 4human QM365

4human har et stort antall kunder som bruker QM365 løsninger i dag.
Les om deres erfaringer med oss som leverandør:

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Poenget med god kvalitetsledelse er å sikre arbeidet med kontinuerlig forbedring. Fokuset hos en virksomhet som jobber med kvalitetsledelse skal være kunden. For å bevise dette fokuset eksternt, kan en virksomhet velge å jobbe etter standarden ISO 9001 og bli sertifisert på denne standarden.

ISO 9001 er en standard for arbeid med kvalitetsledelse. Viktige stikkord i ISO 9001 er dokumentkontroll, internrevisjon, ledelsesevaluering og at arbeidet med ledelse og styring bør ha en prosessorientert tilnærming.

Ledelsessystem og styringssystem er to benevnelser som betyr det samme. I forbindelse med nye ISO 9001:2015-versjonen som kom i september 2015, ble den norske oversettelsen av quality management system endret fra kvalitetsstyring til kvalitetsledelse. Denne endringen kom til blant annet for å understreke at standarden stiller betydelig strengere krav til ledelsens engasjement og deltakelse i ledelsessystemet.

Flere faktorer avgjør hvor lang tid arbeidet med dette tar. Den viktigste faktoren er kapasiteten de som skal jobbe med systemet har tilgjengelig og i hvilken grad de kan prioritere oppbyggingen. Våre kunder har som regel brukt mellom et halvt og et helt år på å få etablert et fullstendig ledelsessystem.

Et integrert ledelsessystem betyr at man kan jobbe med flere ISO-standarder i ett ledelsessystem. Ledelsesstandardene fra ISO har en rekke overlappende krav som enkelt, og mest effektivt, kan løses i ett system. Med alle standardene integrert i ett system, blir det enkelt å ta avgjørelser og se fullstendige risikobilder. De vanligste ledelsesstandardene man da gjerne snakker om er standardene for kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001), HMS (ISO 45001) og informasjonssikkerhetsledelse (ISO 27001).

Trenger du support?

Vi hjelper alle våre kunder via supportsystemet.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.