Risikoverktøy på Microsoft 365
Med risikomodulen fra QM365 får dere et godt verktøy som hjelper deres virksomhet til å unngå uønskede situasjoner. Risikoverktøyet gir dere et godt verktøy å jobbe i og en lett tilgjengelig lesing av utviklingen av deres risikobilde.
Book demo selv

Komplett risikoverktøy for god oversikt

Når dere tar i bruk risikomodulen fra oss, får dere et risikostyringssystem som svarer opp alle krav innen risiko en kvalitetssjef eller annen fagansvarlig har. Samtidig er det både er oversiktlig for den enkelte ansatte – og et godt verktøy for å få en fullstendig risikooversikt over hele virksomheten.

risikostyring risikovurdering risikoreduserende tiltak

Risikoanalyse på deres måte

Selv om systemet vi leverer er ferdig utviklet og klar til bruk, har vi forståelse for at ulike virksomheter jobber med risiko på ulike måter. Noen ønsker å jobbe med risikovurderinger uten videre oppdeling av tema, mens andre mer komplekse virksomheter har behov for å jobbe med risikovurderinger som skiller mellom risiko innen HMS, miljø, kvalitet, informasjonssikkerhet, mattrygghet – eller noe annet. Dette kan også risikomodulen vi tilbyr levere.

Hvordan ser deres risikomatrise ut?

For noen virksomheter er det naturlig å snakke om en konsekvensskala på 1-3, for andre er matrisen på 5X5 den etablerte fremstillingen. Det er også ulikt hvordan ulike virksomheter deler opp fargeområdene her i grønt, gul og rødt. Risikoverktøyet vi leverer er komplett og klar til bruk. I oppstartsmøtet med dere justerer vi enkelt risikomatrisene til å passe deres arbeidsmetoder.

Risikomodulen gir deg også muligheten til å vurdere muligheter, eller positiv risiko. Du kan også definere et ønsket risikobilde i din risikovurdering.

Effekten av risikoreduserende tiltak

Risikomodulen kommer også med graffremstilling av utvikling i risikobildet som gir deg god støtte for kommunikasjon av funn og effekt av risikoreduserende tiltak. Her kan du se hvordan risikovurderingene i ulik grad endres etter gjennomførte risikoreduserende tiltak.

Grafene er en god hjelp når du skal kommunisere effekten av tiltaket, og når du skal understreke viktigheten av å jobbe i forkant med risiko.

Risikomodul alene eller integrert i styringssystemet?

Risikomodulen kan leveres som en frittstående modul, eller den kan integreres i et komplett ledelsessystem. Ved å bruke den integrert i styringssystemet, blir risikobildet en del at prosessinformasjonen.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Risikoledelse i tråd med ISO 31000

I tillegg til ledelsesstandardene som finnes innen kvalitet, HMS, miljø og informasjonssikkerhet er det også en egen standard for risikoledelse – ISO 31000. Risikoverktøyet vi leverer hjelper din bedrift til å jobbe i henhold til retningslinjene i ISO 31000.

Vi kan også bidra med rådgiverkompetanse dersom dere har behov for en faglig ressurs for å få dette på plass hos dere.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.