Virksomhetsplan
Dette verktøyet har vi utviklet for de virksomheter som har behov for en god oversikt over alle målene hver etat og ansatt skal forholde seg til. Samtidig som hver enkelt ansatt kan følge hvor hver aktuelle oppgave stammer fra.

Planverktøyet er godt tilpasset offentlige virksomheter

Planverktøyet er utviklet i samarbeid med vår kunde Asker kommune og er godt tilpasset offentlige virksomheter. Kommunen har ved hjelp av denne modulen fått digitalisert sine virksomhetsplaner. Alt fra kommuneplan til virksomhetsplan er blitt konkretisert ned til oppdragsmeldinger. På oppdragsmeldingene er det opprettet tiltak med ansvarlig og tidsfrist.

Det er også enkelt å hente ut rapporter fra modulen Virksomhetsplan når det kommer til måloppnåelse. Utrapportering fra systemet kan bestå av pdf-rapporter eller ulike graffremstillinger. Som alle moduler fra 4human QM365 er det også i denne enkelt å sette opp utvalg for rapporter og grafer i systemet.

Modulen Virksomhetsplan gir deg god oversikt over oppdragsmeldinger, tiltak som hentes ut fra alle planer og strategier. (Klikk på bildet for større versjon.)

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.