System for avvik og forbedring
Modulen Better sikrer din virksomhet god oversikt med et brukervennlig avvikssystem.
Avvikssystem-forbedringssystem-programvare-Better-QM365

Brukervennlig system for avvik og forbedring

Better gir dine ansatte en enkel måte å melde inn alle typer avvik, nesten-hendelser og forbedringsforslag. Verktøyet leder automatisk de innmeldte sakene gjennom bestemte løp etter hvordan de blir kategorisert – med tilhørende varslinger og aggregeringer.

Skjemaene er laget på en slik måte at mottaker av saken, saksbehandleren, også opplever systemet brukervennlig og arbeidet med saken videre som oversiktlig.

  • Strukturert og oversiktlig saksbehandling med skjema som er dynamisk og svarer etter hvilke kategorier saksbehandler markerer som nødvendig
  • Saksbehandler oppretter enkelt tiltak direkte fra saken – tiltakene kan ha ulike tidsfrister og ulike ansvarlige
  • Du kan også planlegge verifiseringer sammen med saksbehandlingen
  • Enkelt å bytte saksbehandler

I systemet går det automatisk varsel via e-post til de i bedriften deres som får en oppgave fra en sak.

  • Til et avvik som er innrapportert, kan saksbehandler opprette et eller flere tiltak som igjen kan settes til ønskede ansvarlige.
  • Når et avvik er behandlet kan man også legge til en verifisering. Det betyr at den ansvarlige får en påminnelse på en bestemt dato for å verifisere eller evaluere om det som ble gjort for å lukke saken har fungert etter hensikt.
  • Better kommer med flere verktøy for å hente ut både tekstbaserte og visuelle rapporter. Disse kan tilpasses som faste menyer og benyttes av alle.

Better er et ferdig system som er klar til bruk. Samtidig kan systemet tilpasses deres virksomhet i stor grad. Dersom dere ønsker å gjøre justeringer for å tilpasse dette oppsettet, kan vi enkelt hjelpe dere med dette.

  • Ettersom vårt avvikssystem er bygget i SharePoint, er det også godt integrert med Microsoft Excel. Dette gjør at du kan lage egne Excel-ark som er automatisk oppdatert med ny informasjon fra databasen – og som dermed alltid presenterer oppdaterte skjema og grafer. Med forhåndsdefinerte grafer og oversikter, kan din virksomhets ledelse avdekke både trender og problemområder med kun ett tastetrykk.

Du kan også bruke data direkte fra Better i Power BI.

BOOK EN DEMO SELV!

Du kan også booke en tid for demo på egenhånd direkte i vår kalender , eller ringe oss på tlf. 40 60 25 60.

Følg oss:

SKAL VI TA KONTAKT MED DEG?

Fyll ut skjemaet under, så hører du fra oss!