Avvikssystem fra QM365
Gjør arbeidshverdagen enklere for dine ansatte ved å velge ett avvikssystem som håndterer alle typer avvik. Vårt avvikssystem brukes til innmelding og saksbehandling av saker innen kvalitet, HMS, ytre miljø, informasjonssikkerhet og mattrygghet.
Avvikssystem-forbedringssystem-programvare-Better-QM365

Brukervennlig avvikssystem og system for forbedring

Avvikssystemet fra QM365 gir dine ansatte en enkel måte å melde inn alle typer avvik, nesten-hendelser og forbedringsforslag. Verktøyet leder automatisk de innmeldte sakene gjennom bestemte løp etter hvordan de blir kategorisert – med tilhørende varslinger og aggregeringer.

Avvikssystemet sørger for at saksbehandlerne får et effektivt og brukervennlig verktøy. Noe av funksjonaliteten som støtter opp om dette er:

  • Strukturert og oversiktlig saksbehandling med dynamiske skjema som blir utvidet etter hvilke kategorier saksbehandler markerer som aktuelle
  • Som saksbehandler kan du enkelt opprettet tiltak direkte fra saken – tiltakene kan ha ulike tidsfrister og settes til ulike ansvarlige
  • Du kan også planlegge verifiseringer sammen med saksbehandlingen
  • Dersom noe er meldt inn feil, kan du enkelt bytte saksbehandler på saken

Fra avvikssystemet går det også automatiske varsler om saker og tiltak til de ansatte.

Avvikssystemet kommer med flere alternativer for å hente ut både tekstbaserte og visuelle rapporter.

Vi tilbyr et et ferdig system som er klar til bruk. Samtidig kan systemet tilpasses deres virksomhet i stor grad. Dersom dere ønsker å gjøre justeringer for å tilpasse oppsettet, grafer eller annet, kan vi enkelt hjelpe dere med dette.

Ettersom vårt avvikssystem er bygget i SharePoint, er det også godt integrert med Microsoft Excel. Dette gjør at du kan lage egne Excel-ark som er automatisk oppdatert med ny informasjon fra databasen – og som dermed alltid presenterer oppdaterte skjema og grafer. Med forhåndsdefinerte grafer og oversikter, kan ledelsen enkelt se både trender og problemområder fra avvikssystemet.

Du kan også bruke data direkte fra Better i Power BI.

Vi tilbyr også en mobilapplikasjon, SIMPLI APP, som brukes til å rapportere inn hendelser, forslag og avvik direkte inn i Better. Applikasjonen kan installeres på alle mobile enheter som kjører på Android og iOS.

Under kan du se en kort demonstrasjon av hvordan applikasjonen brukes. Du kan også lese mer om SIMPLI APP her.

BOOK EN DEMO SELV!

Du kan også booke en tid for demo på egenhånd direkte i vår kalender , eller ringe oss på tlf. 40 60 25 60.

Følg oss:

SKAL VI TA KONTAKT MED DEG?

Fyll ut skjemaet under, så hører du fra oss!