Avvikssystem fra QM365
Et brukervennlig avvikssystem hjelper dine ansatte med en rask og enkel innmelding. Smarte funksjoner ivaretar videre at innmeldte saker faktisk blir fulgt opp, og at tiltak ender opp ved det som er målet: En tryggere arbeidsplass og kontinuerlig forbedring av alle prosesser.
Avvikssystem-forbedringssystem-programvare-Better-QM365

Få flere innmeldte avvik

For å kunne jobbe med forbedring, er det vesentlig at feil og forbedringsforslag blir loggført. En del av dette ligger i kulturen på arbeidsplassen og fokus på dette arbeidet. Likevel vil et godt og brukervennlig system også støtte opp om arbeidet med å få opp antallet innmeldte hendelser.

Avvikssystemet fra QM365 gjør det enkelt og raskt å rapportere inn

 • Avvik
 • Hendelser
 • Nesten-hendelser / Tilløp til hendelser
 • Forbedringsforslag

Avviksmodulen støtter også alle typer fagområder i ett og samme system:

 • Kvalitetsavvik
 • HMS-avvik og -ulykker
 • Avvik som angår informasjonssikkerhet
 • Ulike hendelser som påvirker miljø
 • Avvik innen mattrygghet
avvikssystem forbedringssystem 4human qm365

Hvorfor investere i et avvikssystem

Avvikshåndtering handler på den ene siden om å oppdage og melde inn hendelser. Videre skal dette arbeide legge et grunnlag for at man skal unngå å gjenta samme feil flere ganger, og å forhindre brudd på krav. Dette kan være krav innen HMS, kundekrav eller andre krav som gjelder deres virksomhet.
Med et godt avvikssystem på plass kan din virksomhet oppnå en rekke fordeler.

 • Dere slipper at saker blir liggende uten at noen tar tak i dem: Alle innmeldte saker får automatisk riktig saksbehandler, og varsel om ny sak blir sendt direkte til den ansvarlige
 • Riktig data tilknyttet saken gjør det lettere for dere å finne gjentakende feil og flaskehalser

Velg et avvikssystem som enkelt viser viktige data: Hva koster avvikene dine?

Hva trenger du at et avvikssystem skal inneholde?

Avvikssystemet vi leverer er et ferdig produkt. Samtidig er det satt opp på en sånn måte at det er enkelt å tilpasse systemet til deres behov.

Avvikssystemet fra QM365 gir dine ansatte en enkel måte å melde inn alle typer avvik, nesten-hendelser og forbedringsforslag. Verktøyet leder automatisk de innmeldte sakene gjennom bestemte løp etter hvordan de blir kategorisert – med tilhørende varslinger og aggregeringer.

Les mer om fagfeltet avvik: Hvorfor er det så bra å feile?

Effektiv saksbehandling av avvik

Avvikssystemet vi leverer er et ferdig produkt. Samtidig er det satt opp på en sånn måte at det er enkelt å tilpasse systemet til deres behov.

Avvikssystemet fra QM365 gir dine ansatte en enkel måte å melde inn alle typer avvik, nesten-hendelser og forbedringsforslag. Verktøyet leder automatisk de innmeldte sakene gjennom bestemte løp etter hvordan de blir kategorisert – med tilhørende varslinger og aggregeringer.

Les mer om fagfeltet avvik: Hvorfor er det så bra å feile?

Rapporter fra avvikssystemet

Avvikssystemet fra QM365 blir levert med flere alternativer for å hente ut både tekstbaserte og visuelle rapporter.

I systemet ligger det klart grafer som viser saker innen kvalitet, HMS, miljø og informasjonssikkerhet. Hver av disse kan filtreres på år, saksbehandler, hendelseskategori – og så videre. Grafene er klikkbare og viser enkelt de bakenforliggende dataene.

I rapportgeneratoren kan du velge mellom å gjøre et ad hoc utvalg av data, eller å finne frem til en lagret visning. Informasjonen herfra kan åpnes enten i vårt system eller i Excel for videre bearbeidelse.

Avvikssystem med gode integrasjoner mot Excel

Ettersom vårt avvikssystem er bygget i SharePoint, er det også godt integrert med Microsoft Excel. Dette gjør at du kan lage egne Excel-ark som er automatisk oppdatert med ny informasjon fra databasen i avvikssystemet – og som dermed alltid presenterer oppdaterte skjema og grafer. Med forhåndsdefinerte grafer og oversikter, kan ledelsen enkelt se både trender og problemområder fra avvikssystemet.

Du kan også bruke data direkte fra avvikssystemet i Power BI.

App for direkte rapportering

Vi tilbyr også en mobilapplikasjon, QM365 APP, som brukes til å rapportere inn hendelser, forbedringsforslag og avvik direkte inn i Better. Applikasjonen kan installeres på alle mobile enheter som kjører på Android og iOS.

Avvikssystem integrert med deres styringssystem?

Dersom dere velger avvikssystem levert fra 4human QM365 kan vi også tilby integrerte moduler for risiko, styring – eller et komplett ledelessystem. Ta gjerne kontakt med oss så finner vi ut hvilke av våre løsninger som best imøtekommer deres behov. 

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.