programvare
Vi tilbyr et modulbasert system – slik at din virksomhet kan få det systemet dere trenger. Samtidig fremstår modulene samlet som ett system overfor brukerne. Vår programvare er videreutviklet sammen med våre kunder med et fokus på at systemet skal være enkelt, brukervennlig og nyttig.

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

styringssystem ledelsessystem kvalitetsstyringssystem

4human QM365

Ledelsessystem

Denne modulen er et komplett styringssystem som kan brukes for ledelse av kvalitet, HMS, miljø, mattrygghet og andre standarder.

4human QM365

Avvikssystem

Brukervennlig system for avvik og forbedring. Avvikssystemet sikrer din virksomhet god oversikt i et brukervennlig avvikssystem.

Avvikssystem med app kontinuerlig forbedring
4human QM365 App kvalitetsstyringssystem på Office 365 QMS

4human QM365

QM365 APP INNMELDING FRA MOBIL

Med vår app kan du registrere avvik, hendelser og sjekklister på farten. Avviksregistreringer sendes direkte fra appen og inn i systemet – til korrekt saksbehandler.

4human QM365

PROSJEKTSTYRING

Vår modul for prosjektstyring ivaretar styringsbehov innen kvalitet, miljø og HMS i prosjekter. Et smart oppsett gjør det effektivt å starte opp nye prosjektrom eller få oversikt over alle prosjekter og prosjektstatus.

4human QM365

GDPR I STYRINGSSYSTEM

Med GDPR Management kan du ha oversikt over deres arbeid med GDPR i styringssystemet.

4human QM365

Risikostyring på Microsoft 365

Med risikomodulen jobber du effektivt med alle typer risiko. Modulen gir deg et godt verktøy å jobbe i og en lett tilgjengelig lesing av utviklingen av risikovområdet. Du kan enten velge denne modulen alene, eller bruke den som en del av vårt komplette styringssystem.

4human QM365

VIRKSOMHETSPLAN

Dette verktøyet har vi utviklet for virksomheter som har behov for en god oversikt over alle målene hver etat og ansatt skal forholde seg til.

4human QM365

Anonym varsling eller ekstern innmelding

Ønsker din virksomhet en mulighet for å kunne melde inn saker anonymt? Modulen Varsling gir dere denne muligheten.

4human QM365

Microsoft 365 og SharePoint

Office 365 og SharePoint – 4human QM365s leveransemodeller. Våre systemer er utviklet på standard SharePoint og opereres via en nettleser.

4human QM365

INTEGRASJONER

QM365s systemer er utviklet på SharePoint og har et relativt åpent Application Programming Interface - API.

4human QM365

QM365 informasjonsvideo

Lær mer om våre systemer! Se vår spilleliste på YouTube for å lære mer om hvordan systemene kan fungere. Husk også at 4human QM365 systemene er fleksible og tilpasningsbare!

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.