Anonym eller ekstern varsling
Ønsker din virksomhet en mulighet for å kunne melde inn saker anonymt?

Løsning for anonym varsling - eller et tilbud til dine kunder om å kunne melde inn saker direkte til dere.

Innmeldingsskjemaet kan gjøres tilgjengelig fra avvikssystemet Better, eller legges tilgjengelig som en lenke på deres nettside, intranett eller annet. Du kan også velge å bruke modulen Ekstern varsling som en meldeløsning for eksterne innmeldere. Hvem som skal motta meldingene blir definert ved oppsett. Da legges de aktuelle mottakerne til en gruppe som får tilgang til de innmeldte sakene. Innmelder har også mulighet til å fylle inn navn og kontaktinformasjon i innmeldingen dersom personen ønsker det.

Eksempel hvor skjemaet for anonym innmelding er lagt tilgjengelig på samme område som meldeskjemaene for hendelse, tilløp til hendelse og forbedringsforslag.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.