Rådgivning
Å innføre et ledelsessystem for kvalitet, miljø, HMS, informasjonssikkerhet og/eller mattrygghet kan være en krevende jobb – særlig dersom dette også skal fortsette å være levende og nyttige systemer når de er ferdig bygget opp.

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

4human QM365 TILBYR RÅDGIVNINGSTJENESTER

4human QM365 tilbyr i tillegg til system også rådgivningstjenester. Våre rådgivere har lang erfaring med å bistå kundene våre med å bygge opp systemet som gir mye mer tilbake til virksomheten enn det tar av tid og innsats ved implementering.

Vi har dyktige rådgivere innen ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljøledelse), ISO 45001 (HMS), ISO 27001 (informasjonssikkerhet) og ISO 22000 (Mattrygghet).

Vi bistår også i spesifikke fagområder som:

  • Avviksstyring
  • Prosesskartlegging
  • Risikostyring
  • Dokumentstyring
  • Lover, krav og samsvarsvurderinger
  • Målstyring
  • Leverandøroppfølging
  • Internrevisjon
  • Ledelsens gjennomgang
  • Klima- og miljøregnskap

Vi kan også bidra som fagressurs frem til en ønsket sertifisering. Vi kan tilby bistand med en god metode å bygge opp deres nye ledelsessystem som inneholder både systemopplæring og faglig opplæring i ønskede standarder.

Dersom deres virksomhet har behov for en innleid kapasitet innenfor et eller flere av disse områdene over tid kan vi også tilby dette.

Book tid hos rådgiver

Er du kunde av 4human QM365 kan du booke tid direkte hos din rådgiver her.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.