Hvorfor internrevisjon?

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

Seniorrådgiver i 4human QM365 Hanne Medhus Berget

– Det står både i ledelsesstandardene fra ISO og i eksempelvis HMS-regelverket at internrevisjoner skal gjennomføres. Direkte forklart så er dessuten internrevisjoner en veldig smart måte å minimere antall feil og kan spare virksomheten for store beløp.

Dette sier seniorrådgiver i 4human QM365 Hanne Medhus Berget. Hun har erfaring fra å gjennomføre internrevisjoner selv i rollen som kvalitetssjef og sett hvordan oppgaven har blitt løst hos andre virksomheter.

Hva er en internrevisjon?

Under en internrevisjon går man gjennom rutiner og prosesser og sjekker at kartet stemmer med terrenget. Dette er en egen gjennomgang internt, gjerne ledet av kvalitetssjef, en fagsjef eller en avdelingsleder.

Alle norske virksomheter er pålagt å sjekke at deres rutiner og prosesser følger loven. Og man er pålagt å sjekke at arbeidet utføres etter oppsatte rutiner og prosesser.

Du kan lese mer om Internkontroll, tilsyn, revisjon og verifikasjon her.

Øk engasjementet rundt revisjonene!

Hanne er opptatt av å formidle verdien av hvorfor internrevisjoner er tid vel brukt. Hun mener det finnes gode måter å gjennomføre revisjoner på som også kan vekke et engasjement hos de ansatte – ikke bare hos kvalitetssjefen eller avdelingslederen.

– Internrevisjoner trenger ikke bare holdes en gang i året for å sjekkes av i listen. Med et godt system i bunn, kan man eksempelvis starte en internrevisjon basert på trender og funn i avvikssystem eller gjennom en risikovurdering.

For både dette behovet, og de periodisk planlagte internrevisjonene, er det smart å dele opp hva som skal gjennomgås. Ved å eksempelvis definere et fåtall prosesser eller en mindre del av organisasjonen, blir internrevisjonen mer oversiktlig og overkommelig.

Inkluder flere ansatte i internrevisjonen

Når Hanne hjelper 4human QM365s kunder med revisjonsarbeidet er ledelsessystemets systemkalender til god hjelp.

– Systemet vårt hjelper kundene våre med å få oversikt over historikken, men også med å gjøre funn i revisjonene om til saker og tiltak som kan deles ut til mange ulike ansatte. Dette skaper engasjement gjennom at ansvaret for å luke vekk feil og gjøre prosessene mer riktig og effektive blir fordelt i hele virksomheten.

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

5 fordeler ved å velge QM365

Microsoft 365 er en populær skybasert løsning som gir bedrifter tilgang til en rekke verktøy og funksjoner som kan øke produktiviteten og effektiviteten. Hvis bedriften

Webinarer våren 2023

Gjennom året holder vi gratis webinarer for kunder, her presenterer  kundeteamet nyheter og tips både i eksisterende og nye moduler. Våren 2023 For årets første

Vi stiller ut på Verdens kvalitetsdag 2022

Vår programvare hjelper din bedrift med å håndtere alle styringsbehov innen kvalitet, HMS, ytre miljø, informasjonssikkerhet, mattrygghet og GDPR. Vi leverer gode systemer for effektiv avviksbehandling og

BOOK EN DEMO SELV!

Du kan også booke en tid for demo på egenhånd direkte i vår kalender , eller ringe oss på tlf. 40 60 25 60.

Følg oss:

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.