Ledelsessystem
System for ledelse etter flere fagområder i ett system! Modulen Manage gir din virksomhet et komplett ledelsessystem for kvalitet, HMS, miljø, informasjonssikkerhet mattrygghet og andre standarder.
Ledelsessystem-styringssystem-kvalitetsstyring-kvalitetssystem

Et komplett ledelsessystem for flere standarder

Ledelsessystemet fra QM365 gjør det enkelt å bygge opp et velfungerende system – som kan håndtere alle styringsbehov innen kvalitet, HMS, ytre miljø, informasjonssikkerhet, mattrygghet og GDPR.

Vårt styringssystem er videreutviklet sammen med våre kunder over mange år og har et grafisk grensesnitt med fokus på at det skal være enkelt, brukervennlig og nyttig for alle deler av virksomheten.

Med ledelsesstandardene som kjerne, er det også et styringssystem som er fleksibelt for bruk i en rekke ulike bransjer og organisasjoner.

God brukervennlighet er sikret i systemet ved at alle funksjoner i ledelsessystemet er bygget opp rundt et grafisk og klikkbart prosesskart.

4human QM365s styringssystem legger til rette for å oppfylle alle krav i ISO 9001, ISO 14001ISO 27001ISO 45001, ISO 22000 og Norsk HMS-lovgivning.

I den siste tiden har GDPR vært et viktig fokusområde for mange av kundene våre, og vårt system har funksjoner som legger til rette for å ivareta krav fra personlovgivning i GDPR og informasjonssikkerhet etter ISO 27001.

Vi oppdaterer systemene våre kontinuerlig når det kommer endringer i standarder og oppdatert lovgivning.

  • Klikkbart prosesskart med eget og brukervennlig tegneverktøy
  • Dokumentstyring med godkjenningsflyt for styrende dokumenter
  • Risikoverktøy gir oversikt over virksomhetens risikobilde
  • Oversikt over alle typer lover og krav som skal håndteres i ulike prosesser
  • Målstyringsmodulen samler alle mål, delmål, tiltak og status
  • Kompetanseoversikt
  • Ledelsessystemet svare opp alle krav i Internkontrollforskriften
  • Versjonshistorikk på dokumenter, prosedyrer, prosesser og andre elementer gir god oversikt
  • Modul for avviks- og hendelseshåndtering er integrert med ledelsessystemet og støtter deres arbeid med kontinuerlig forbedring
  • Personalhåndbok

Prosesskartet er kjernen i Manage. Her finner alle ansatte sine prosesser med tilhørende dokumenter, maler, risikoer, mål, lenker og aktiviteter. På flere områder kan du i tillegg til tekst også bilde og video.

Dokumentstyring i verktøyet gjør at styrende dokumenter kan gjennomgå en fast prosess basert på satte kriterier. Basert på deres mal opprettes dokumenter, sendes på høring og godkjenning. Ferdig godkjente dokumenter publiseres direkte i prosesskartet – enten som Word eller PDF-fil.

Risikohåndtering i verktøyet gjør at kan arbeide systematisk med risikoreduserende tiltak for å ganske enkelt redusere deres risiko. Selskapets risiko synliggjøres i en standard matrise.

Versjonskontroll. Alle områder i Manage er omfattet av vår versjonskontroll, som gjør at du enkelt kan se endringer utført i alt fra et enkelt risikoelement til dokumenter. Med denne funksjonen er det enkelt å gjenopprette gamle dokumenter.

Systemet er utviklet på SharePoint og fungerer sømløst med Microsoft Office-pakken.

BOOK EN DEMO SELV!

Du kan også booke en tid for demo på egenhånd direkte i vår kalender , eller ringe oss på tlf. 40 60 25 60.

Følg oss:

SKAL VI TA KONTAKT MED DEG?

Fyll ut skjemaet under, så hører du fra oss!