Enkel innmelding med app
Ved hjelp av QM365 App kan ansatte registrere inn hendelser, avvik og forbedringsforslag når de er utenfor kontoret. Meldingen blir sendt direkte inn i systemet – til korrekt saksbehandler.
Book demo selv

Registrering av avvik, hendelser og sjekklister i app

I mange virksomheter er en stor del av ansatte ute i felt og jobber. Da gjelder det å gi disse en mulighet for å melde inn avvik eller andre hendelser og registreringer som er enkel – og ikke minst tilgjengelig. QM365 App brukes til å melde inn avvik, nesten-hendelser og forbedringsforslag. Flere kunder bruker også appen til å dokumentere ulike typer sjekklister, vernerunder og SJA.

QM365 App brukes til innmelding av avvik, hendelser, nesten-hendelser og forbedringsforslag. Brukeren får også tilgang til Min side i appen som viser den ansattes saker og tiltak fra avvikssystemet.

QM365 App er fleksibel og kan settes opp til å legge inn data i alle områder av våre systemer. Gjennom tilpasning kan appen også inneholde skjema og sjekklister som vernerundeskjema eller SJA.

  • Det er enkelt å legge til bilde i innmeldingen
  • Meldingene kan tagges med GPS-lokasjon
  • Du kan legge inn data selv om du er offline
  • Du kan opprette et avvik direkte fra et skjema

QM365 App er tilgjengelig på Google Play og i App Store og kan installeres på alle mobile enheter som kjører på Android eller iOS.

Dersom du vil vite mer om hvordan din virksomhet kan bruke QM365 App, hører vi gjerne fra deg.

Våre kunder bruker applikasjonen som et tillegg for tilgjengelighet i forbedringsarbeidet. En forenklet prosess for innrapportering kan gi et økt antall innmeldte saker. Med et økt antall hendelser meldt inn, kan også din virksomhet basere deres avgjørelser på et enda mer solid og korrekt datagrunnlag.

QM365 App kan også føre til at dine medarbeidere kan jobbe mer effektivt. Eksempelvis kan rapportering av en vernerunde bli startet på farten i applikasjonen. Videre kan den ansatte jobbe med den samme rapporten videre på PC dersom hun ønsker eller har behov for det. Det er det samme skjemaet og samme data som er tilgjengelig begge steder.

Innmelding av hendelser med vår app gjøres fort ved at skjemaet kan holdes kort, automatisk tilknytning til rett saksbehandler og mulighet til å legge til bilde til innmeldingen.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.