GDPR i styringssystemet
4human QM365 jobbet sammen med dyktige kunder og utvidet vårt konsept innenfor informasjonssikkerhet. Dette resulterte i en funksjon som møter kravene til lovverket fra GDPR.
Book demo selv

GDPR i styringssystemet

Modulen GDPR Management er et oversiktlig verktøy for arbeidet med kravene i personvernreglene fra EU, og har en klar og tydelig veiledning for alle datafelt som må registreres og følges opp.

4human QM365 tilbyr en komplett løsning som sikrer at din virksomhet overholder kravene fra personvernreglene. Systemet vet hva som kreves og spør etter informasjonen dere er pålagt å ha oversikt over.

Med noen få museklikk gir modulen deg de rapportene myndigheter, eller enkeltpersoner, kommer med krav om. GDPR kommer også med retningslinjer om at informasjon skal bli utlevert raskt når denne blir etterspurt.

I GDPR Management registrerer du alle systemer og alle typer persondata – også informasjon om hvor dette lagres.

Modulen GDPR Management gir deg også blant annet oversikt over:
– Hvor dataene dine kommer fra
– Hvem dine data overleveres til
– Hvilke integrasjoner dere har
– Hvilke formål dataene skal benyttes til
– Hvem som er ansvarlig for dataene
– Om dataene brukes utenfor EU og EØS

Vi har også bygget opp modulen slik at det er enkelt å
– Gjennomføre risikoanalyser av registrerte personer og virksomheter
– Registrere og følge opp enkelthendelser
– Opprette tiltak for å sikre overholdelse av kravene

Som alle andre skjema i SIMPLIs systemer vil også skjemaer i SIMPLI GDPR Management reagere på hvilken informasjon du legger inn. På denne måten er det enkelt og oversiktlig å forstå hvilke felter som er aktuelle, og hvilke du kan la stå. GDPR

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.