Fagområder - ISO
Vi kan bistå dere enten dere ønsker å oppnå en sertifisering eller kun å jobbe i henhold til en standard. Vår styrke er å gjøre prosessen så effektiv som mulig, og at dere får et godt system på plass som dere kan drifte videre selv.

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

KONTROLL OVER VIRKSOMHETEN

Enten dere ønsker å oppnå sertifisering eller å jobbe i henhold til standarden er vår styrke å gjøre prosessen enklest mulig. Vi sikrer at dere kan drifte det videre og får den nytten av systemet dere ønsker.

Ledelse av en virksomhet krever kontroll med mange disipliner. Et formalisert styringssystem bidrar til å redusere kompleksiteten. Vi forenkler hverdagen hos dere – og leder dere gjennom de enkelte temaene som inngår i oppbygging eller effektivisering av styringssystemet.

Vi legger vår stolthet i å sikre at innføringen av ISO / OHSAS skal gi din virksomhet et nyttig og effektivt system som ikke er til byrde.

De forskjellige bransjer har til viss grad sine særegenheter relatert til arbeid med kvalitet, miljø og HMS. Likevel så er det viktig å merke seg at standardene ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ikke er bransjespesifikke. Vi har også designet våre styringsverktøy Manage, Better og Project til å håndtere alle bransjer. Sammen med vår rådgivning vil et styringssystem basert på verktøyene gi en effektiv gjennomføring og resultere i et effektivt system.

I forbindelse med våre egne systemer Manage og Better tilbyr vi også coachingpakker på fastpris som leder virksomheten frem til ønsket sertifisering.

Dersom deres virksomhet har behov for en innleid kapasitet innenfor et eller flere av disse områdene over tid kan vi også tilby dette.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.