Prosjektstyring med Project
Project er arbeidsområder for prosjekter eller enheter, som ivaretar dine styringsbehov innen kvalitet, HMS og ytre miljø.
Book demo selv

Prosjektstyring og kvalitetssystem i ett

Det finnes en rekke verktøy for prosjektstyring, men få eller ingen andre kombinerer dette med kvalitetsledelse. Det gjør Project.

Project lar deg opprette egne områder for prosjektstyring der alle prosesser med tilhørende dokumenter fra styringssystemet er tilgjengelig. Det kan brukes til byggeprosjekter, produksjon av dokumenter, utvikling av programvare, produktproduksjon, styring av butikker i kjeder og mye annet. I Project har du i praksis tilgang til prosesskartet fra ledelsessystemet Manage med tilhørende dokumentasjon, men med lokale ressurser som risikoer, krav, sjekklister og oppgaver. I tillegg kan du bygge opp prosjekttyper og maler med lokale ressurser, slik at opprettelsen av nye prosjektrom går raskt og effektivt. Det gjør det enkelt å opprette et nytt prosjekt når du har behov for det. Prosjektsstyringsmodulen Project er en tilleggsmodul til Manage.

Prosjektstyringsverktøyet vårt har mange muligheter, og brukes av kundene våre på ulike måter. For et fullstendig bilde av funksjonene i Project, anbefaler vi at du kontakter oss for en demo.

De viktigste funksjonene du finner her er:

  • Grafisk prosesskart nedarvet fra styringssystemet med tilhørende prosessbeskrivelse, styrende dokumenter, maler og aktiviteter
  • Sjekklister med rettighetsstyrt avkrysning
  • Avvik- og hendelseshåndtering for prosjektet lokalt
  • Innmelding til prosjektrom med App – både avvik og sjekklister
  • Prosjektrelatert risikostyring
  • Oppgavelister og Gantt-diagram for visning av fremdrift – som du kan synkronisere med Outlook og MS Project
  • Min side som gir bruker oversikt over all informasjon du eier i prosjektet
  • Prosjektoversikt – en rollup med indikatorer for alle prosjekter for ledelsen
  • Gi tilgang til eksterne brukere
  • Styring og deling av lokal prosjektdokumentasjon

Vi videreutvikler systemene våre hele tiden. Nå har vi også funksjonalitet for dere med mer komplekse krav til prosjektstyring.

For hvert prosjektrom kan du nå også jobbe med en dokumentplan. I dokumentplanen finner du sjekklister og sidemannskontroll for dokumentproduksjonen til prosjektet ditt.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.