Integrasjoner og QM365
Våre systemer er utviklet på SharePoint og har et relativt åpent API (Application Programming Interface). Hva som er mulig å bygge integrasjoner mot kommer derfor oftest an på mulighetene i programvaren dere ønsker at QM365 skal snakke med.
Book demo selv

Vi samarbeider gjerne med din leverandør for å få på plass gode integrasjoner.

Det er ofte vanskelig å anslå hvor mange arbeidstimer som går med til å bygge en integrasjon. I noen tilfeller har systemet du ønsker å sende data fra eller til allerede en ferdig integrasjon mot SharePoint. I andre tilfeller må integrasjonen bygges helt fra bunnen av.

Vårt system kjører i SharePoint og vil derfor være direkte koblet mot AD ved OnPremise installering.

QM365 kan enkelt kobles til virksomhetens AD med ADFS hvis QM365 kjører på SharePoint Online med Office 365.

Tidligere har vi blant annet laget integrasjoner som henter data fra HR-system, prosjektstyringssystem, ERP-system og AD.

Web Services (SOAP, REST)

Klientside, serverside eller app som kjører i Azure eller egen server. SharePoint har Web-servicer for interaksjon med lister og biblioteker. Det er en enkel jobb å kode egne webservicer som gjør skreddersydde oppgaver.

Synkronisering til SharePoint fra View/SQL, CSV eller XML-filer

Det etableres en applikasjon som overfører data på fastlagte tidspunkter. Denne kjører på en lokal server eller i Azure-tjeneste som skriver data til SharePoint.

Business Connectivity Services (BCS)

Viser og interagerer med eksterne lister «som om de var» interne i SharePoint.

Parametre i URL

Vi bruker en enkel parameteroverføring i URL mot meldeskjema i avvikssystemet Better. Man kan fra eksternt system eksempelvis sende med produktnummer, identifikasjon, avdeling eller lignende som åpner skjema for utfylling.

Søk/Søk-webdeler

Man kan på tvers av hele sin SharePoint og mot andre kilder vise frem informasjon på tvers av systemene.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.