Hva er positiv risiko?

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

Det finnes mange definisjoner på hva en risiko er, og mange ulike måter å jobbe med risikovurderinger. Flere finner det vanskelig å ha et fokus på delen innen muligheter og positiv risiko – for hva er det?

Er virkning av en inntruffet hendelse negativ så er usikkerheten en trussel. Men usikkerheten kan også påvirke positivt, og da er dette en mulighet for selskapet. Eksempler på positiv risiko, eller muligheter kan være:

  • Produktutvikling
  • Nye markeder åpnes
  • Nye partnerskap inngås
  • Teknologiutvikling
  • Nye kundegrupper

Tenk for eksempel at et selskap skal bytte leverandør. Det vil alltid være en viss usikkerhet knyttet til denne handlingen fordi man ikke har tidligere erfaringer med denne leverandøren. Er det store geografiske avstander eller dersom man ikke har samme morsmål som leverandøren, øker denne usikkerheten.
Kulturelle forskjeller og forskjellige gjeldene lovkrav er også faktorer som spiller inn. Ved å bytte leverandør kan man risikere at det oppstår misforståelser som går ut over produktkvalitet, eller at omdømmet til selskapet blir påvirket som følge av hendelser hos leverandøren.

Det er vanlig å evaluere hver risiko ut ifra konsekvens og sannsynlighet. Sannsynlighet sier noe om i hvilken grad man tror noe kommer til å skje. Konsekvens sier noe om effekten eller virkningen av at noe skjer.

positiv risiko negativ risiko
I QM365 får du enkelt oversikt over selskapets muligheter og trusler.

Manglende tradisjon for positiv risiko

Tradisjonelt har det vært lagt mest vekt på uønskede hendelser. Mange selskaper syns det er vanskeligere å identifisere og konsekvens-vurdere det positive knyttet til en hendelse. Man er vant til å tenke på å redusere negative konsekvenser og sikre seg mot tap. Mange glemmer å tenke på mulighetene, og det er vanlig at selskaper registrer et mye høyere antall negative risikoer enn positive.

Dette kan stamme fra det psykologene kaller bias eller skjevhet i vurderingene våre. Vi gjør ikke alltid rasjonelle kost-nytte vurderinger, men bruker ofte litt grovere tommel-finger-regler. Det kan være helt uvesentlige ting som påvirker beslutningene til mennesker, uten at vi vet om det selv.

Hvordan øke bevisstheten om positiv risiko

Den mest kjente og viktigste hovedregelen vi pleier å følge, uten å være den bevisst, er det som kalles tapsaversjon. Folk flest hater å tape. De misliker å tape mye mer enn de liker å vinne. Derfor er det nok også naturlig at vi har fokus på å unngå hendelser som kan føre til noe negativt.

En måte å «tvinge» folk til å også vurdere muligheter på, kan være å bruke konsekvens-skalaer hvor muligheter er innebygget. Da blir denne siden av skalaen mer synlig og folk må aktivt ta standpunkt til hva en usikkerhet (som å bytte leverandør) kan føre til både når det gjelder negativ og positiv risiko.

Under vises et eksempel på en konsekvens-skala der man tenker på både trusler og muligheter:

Veldig stor positiv konsekvensPriser / utmerkelser
Stor positiv konsekvens50 % økning i positiv medieomtale
Middels positiv konsekvens25 % økning i positiv medieomtale
Liten positiv konsekvens10 % økning i positiv medieomtale
Liten negativ konsekvens10 % økning i negativ medieomtale
Middels negativ konsekvens25 % økning i negativ medieomtale
Stor negativ konsekvens50 % økning i negativ medieomtale
Veldig stor negativ konsekvensAnmeldelser / rettsaker

Skrevet av seniorrådgiver Karin Gjerde-Meyer.

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.