Integrert ledelsessystem – hva er det?

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

integrert ledelsessystem styringssystem 4human QM365

Et integrert ledelsessystem er et system som kan håndtere flere ledelsesstandarder samtidig. Men hva betyr det?

De mest kjente ledelsesstandardene er alle bygget opp etter samme struktur og krever for det meste det samme av dokumentasjon. For eksempel har standarden for miljøledelse (ISO 14001) kun noen få punkt som ikke er nevnt i standarden for kvalitetsledelse (ISO 9001). I begge standardene må du ha oversikt over bedriftens prosesser, risikoer, krav og ha et bevisst forhold til ditt forbedringsarbeid.

Det samme gjelder også for standardene for arbeidsmiljø (ISO 45001), informasjonssikkerhet (ISO 27001) og mattrygghet (ISO 22000).

Strukturen kalles high level structure (HLS) og gir virksomheten lettere muligheten til å jobbe med flere standarder samtidig.

Hva er fordelene med et integrert ledelsessystem?

For deg som ønsker å jobbe med flere av ledelsesstandardene er det en rekke fordeler med å kombinere dette i ett ledelsessystem:

  1. Du får lettere oversikt over sammenhengene i virksomhetens prosesser
  2. Risikovurderinger baseres på mer fullstendige risikobilder. Én risiko angår ofte både HMS og kvalitet.
  3. Du kan ta hensyn til alle aktuelle standarder samtidig når din virksomhet skal ta smarte avgjørelser og nå sine mål.
  4. Virksomhetens ulike policyer kan håndteres og kommuniseres gjennom ett system
  5. Dine ansatte får en mer effektiv arbeidshverdag når de kan forholde seg til ett avvikssystem, uansett om hendelsen de skal rapportere angår HMS, kvalitet, miljø, informasjonssikkerhet eller mattrygghet

QM365 tilbyr et integrert ledelsessystem

Dersom dere ønsker å bli sertifisert, nå eller senere, på ledelsesstandarder, oppfyller vårt ledelsessystem kravene som finnes i ledelsesstandardene for kvalitet (ISO 9001), HMS (ISO 45001), ytre miljø (ISO 14001), informasjonssikkerhet (ISO 27001) og mattrygghet (ISO 22000).

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon. Du er også velkommen til å booke en demo i dag!

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.