Støtter oss i arbeidet med standardene

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

 

DIPS konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. DIPS leverer digitale arbeidsflater til over 150 000 helsefaglige ansatte over hele landet. 85 prosent av sykehusene i Norge bruker DIPS, og systemet er pasientjournal for over 4,3 millioner mennesker.

Firmaet har vært kunde av 4human QM365 siden 2013, og bruker ledelsessystemet Manage og avvikssystemet Better. Valget falt på 4human QM365 da de ønsket å gå bort fra et dokumentbasert styringssystem og ønsket et system på SharePoint.

Systemet støtter arbeidet med standardene

– Systemet støtter oss i arbeidet med standardene. Det gir oss en ekstra trygghet at vi har et system som ved korrekt bruk, sørger for at vi kan dokumentere det som forventes av oss, sier kvalitetssikringsleder i DIPS, Ingrid Egelandsaa.

DIPS er sertifisert på standarden for kvalitetsledelse ISO 9001, men jobber også etter kravene i standarden for ledelse av informasjonssikkerhet ISO 27001.

– Det er enkelt å dokumentere eksternt at vi følger standardene og andre krav. Vi har mange og høye krav til compliance og da er det kjekt å støtte seg på systemet. Dessuten er det en fordel å ha arbeidet med flere kravområder samlet i ett system. Det letter vårt arbeid betydelig.

Så etter et prosessorientert styringssystem

Valget falt på 4human QM365 da DIPS ønsket å gå bort fra et dokumentbasert styringssystem – og ønsket et system på SharePoint.

I arbeidshverdagen ble det også nyttig med mange koplinger mot risiko i systemet og at man kan knytte kompetansekrav til prosesser. Det gir øyeblikkelig oversikt over hvilken type kompetanse man trenger for å få gjennomført en prosess.

Siden DIPS ble kunder av 4human QM365 i 2013 har prosessmodulen blitt kraftig modernisert og forbedret. I dag er bedriftenes egne prosesser også det som brukes til å navigere i styringssystemet. Dette gjør at hver ansatt enkelt kan se sammenhengene mellom prosesstegene. Det er også mulighet for å definere input og output på prosessene.

Kundenær leverandør

Ingrid Egelandsaa trekker også frem fordelen det utgjør for dem at 4human QM365 oppleves som en kundenær leverandør.

– 4human QM365 som leverandør er kundenær og dynamisk. Alltid villig til å finne løsninger sammen med oss. Her får vi plass som kunder og blir hørt og vi blir tatt på alvor. Det har en veldig stor verdi.

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

Brukerdagene 2024!

Hold av 18.-19. september for Brukerdagene 2024! Det er med stor glede at vi annonserer 4human Brukerdager 2024, og vi håper du som kunde har lyst

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.