Hvorfor er det så bra å feile? 3 tips til å skape en feiltastisk kultur i ditt selskap!

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

avvikssystem forbedringssystem 4human qm365

I 1968 skulle en forsker ved 3M produsere et nytt supersterkt lim. Resultatet ble et svakt lim, som ikke mistet klebeevnen selv etter gjentatt bruk. Limet var ubrukelig til det formål det var produsert for, men forskeren delte likevel sin nyutvikling med resten av selskapet. Flere år senere tok en kollega frem oppfinnelsen og basert på dette limet, så den velkjente gule Post-it lappen dagens lys. En feil, delt videre med kollegaer, endte opp med å bli til et verdenskjent produkt.

Det er menneskelig å feile. Menneskelige feil kan gi grunnlag for ny produktutvikling som i eksempelet over, men feil er også en fantastisk kilde til læring og forbedring. Dersom kulturen i selskapet tilsier at man holder feilene sine for seg selv, forsvinner læringseffekten og man risikerer at samme feil blir gjentatt om igjen og om igjen.

Om en feil skal ha verdi må vi lære noe av det i etterkant. Hvordan kan ting gjøres annerledes neste gang for å få det resultatet dere ønsker? Hva lærte vi av denne feilen? Hva kan bli bedre neste gang?

3 tips til å skape en feiltastisk kultur i ditt selskap

Trygghet

Vi må være trygge på at når vi deler våre feil, så får ikke dette negative konsekvenser for oss som arbeidstagere. Ledere kan dele egne eksempler for å ufarliggjøre og man kan eksempelvis trekke frem og feire «Månedens Feil» i fellesskap. Dette vil bidra til at ansatte tør å melde fra dersom noe ikke går etter planen.

Dele informasjon

Informasjon om feil som meldes inn må være tilgjengelig for alle. Rapporter og oversikter bør ligge lagret i et åpent internt system hvor høydepunkter deles gjennom intranett eller i møter. Strukturert dokumentering av feil gir et godt grunnlag for strategisk og operasjonelle beslutninger. Innsikt i andres feil bidrar til læring på tvers av en organisasjon.

Konkrete tilbakemeldinger

Tør å be aktivt om tilbakemeldinger fra både ansatte, kunder og leverandører på hva som kan bli bedre. Det er også viktig at de som melder fra om feil får konkrete tilbakemeldinger i etterkant. Hva ble gjort, hvilke forbedringer førte denne feilen til. Dersom man finner og kommuniserer positive resultater, øker det motivasjonen for å fortsette å melde fra.


Skrevet av seniorrådgiver Karin Gjerde-Meyer.

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.