4human er en verdifull partner innen informasjonssikkerhet – Villa Skaar

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

I en verden der teknologien stadig utvikler seg og digitaliseringen når nye høyder, blir informasjonssikkerhet stadig viktigere.  

Beskyttelse av sensitiv informasjon er ikke bare avgjørende for å opprettholde tillit og integritet i virksomheter, men også for å sikre personvernet til kunder og beboere. Villa Skaar, med over 60 års ekspertise innen sykehjemsdrift, forstår betydningen av å beskytte sin kritiske informasjon mot slike trusler.

«Vi har drevet sykehjem i fire generasjoner! Gjennom alle disse årene har vi vært opptatt av å ta godt vare på våre beboere og skape en god arbeidsplass for våre ansatte. Vi tilbyr et rikt aktivitetstilbud og serverer hjemmelaget mat. Hos oss skal man kunne leve og ha det gøy, samtidig som man blir godt ivaretatt.» – Veronica Valstad Skikkelstadødegård, Driftsdirektør Villa Skaar.

 Villa Skaar Frogner – Villa Skaar sykehjem

Før de inngikk samarbeidet med 4human, sto Villa Skaar i et veiskille, skulle de innhente ekstern kompetanse eller øke kompetansen innad i virksomheten. Derfor besluttet de å investere ressurser i informasjonssikkerhet internt, men med ekstern kompetanse på systemsiden. Med behov for en løsning som ikke bare kunne sikre deres digitale infrastruktur, men også tilpasse seg stadig skiftende trusselbilder og overholde strenge regler for personvern. 

Med 4human som sin partner fikk Villa Skaar tilgang til omfattende ekspertise innen informasjonssikkerhet. 4human gjennomførte en grundig gjennomgang av Villa Skaars eksisterende systemer, identifiserte sårbarheter og utarbeidet skreddersydde løsninger for å styrke deres sikkerhetsprotokoller.

“4human er en verdifull partner innen informasjonssikkerhet. Kombinasjonen mellom deres ekspertise og løsning har definitivt hjulpet oss i implementeringsfasen av ISO sertifiseringen på 27001:2022, Informasjonssikkerhet. Dette har resultert i økt kompetanse innad og en økt trygget i at vi imøtekommer de krav og lovreguleringer som foreligger vår bransje.»

Veronica Valstad Skikkelstadødegård, Driftsdirektør Villa Skaar.

Med 4human som deres pålitelige partner innen informasjonssikkerhet, har Villa Skaar oppnådd en betydelig styrking av deres sikkerhetsprotokoller. De har nå tillit til at deres sensitive data er trygge, og de kan fortsette å fokusere på sitt viktige oppdrag med å gi førsteklasses pleie og omsorg til sine beboere vel vitende om at deres digitale ressurser er i gode hender. 

Ønsker du å lære mer om hvordan vi kan bistå din bedrift med informasjonssikkerhet? Les mer HER eller ta kontakt med oss.

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.