Fortsett å vinn offentlig anbud også etter 1.januar 2024!

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

Bloggserie: Slik forenkler og forbedrer du hverdagen for mennesker

Elin Lie rundt

Elin Lie, Senior Consultant, QM365

Fra og med 01.01.2024 skjerpes kravet til miljøledelse i offentlige anskaffelser og alle anbud skal vektes minimum 30% på klima- og miljø. I dette blogginnlegget gjennomgås det hva du må forberede deg for innen nyåret slik at du kan fortsette å vinne offentlig anbud.

Bærekraftig utvikling har blitt en nøkkelfaktor for virksomheters suksess i dagens stadig mer miljøbevisste verden. Som vi går inn i 2024, har det aldri vært viktigere for organisasjoner å vise sitt engasjement for miljøbeskyttelse og bærekraftig praksis. En av de mest kraftfulle måtene å oppnå dette på er gjennom sertifiserte miljøledelsessystemer. Disse systemene gir ikke bare en ramme for bærekraftig drift, men de gir også betydelige konkurransefortrinn på nasjonale og internasjonale markeder.

Hva er et sertifisert miljøledelsessystem?

Et sertifisert miljøledelsessystem dokumenterer økt bevissthet for bærekraftig utvikling og gir virksomheter et konkurransefortrinn på nasjonale og internasjonale markeder. Dette gir også retningslinjer og prosedyrer for å integrere miljøhensyn i alle aspekter av virksomheten. Den mest anerkjente standarden for miljøledelse er ISO 14001, som har et globalt fotavtrykk. Gjennom dette rammeverket kan organisasjoner dokumentere, implementere, og forbedre sine miljøprestasjoner på en systematisk måte.

Fordeler ved å ha et sertifisert miljøledelsessystem:

  1. Dokumentert forpliktelse til bærekraft: Sertifiserte miljøledelsessystemer viser at en organisasjon tar bærekraft på alvor. Dette er viktig for å tiltrekke seg kunder og investorer som verdsetter bærekraftige virksomheter.
  2. Reduserte miljørisikoer: Ved å identifisere og håndtere miljørisikoer kan organisasjoner unngå potensielle miljøskader og de juridiske og omdømmerelaterte konsekvensene som følger.
  3. Kostnadsbesparelser: Gjennom en mer effektiv bruk av ressurser og energi kan sertifiserte organisasjoner oppleve betydelige kostnadsbesparelser på lang sikt.
  4. Bedre omdømme: Å ha et sertifisert miljøledelsessystem viser samfunnet at organisasjonen tar ansvar for sine handlinger og bidrar til positiv omtale.

Krav i offentlige anskaffelser

Fra og med 1. januar 2024 har kravene til miljøledelse i offentlige anskaffelser i Norge blitt skjerpet betydelig. Nå skal klima- og miljøhensyn veie minimum 30% i anbudsprosesser. Dette betyr at virksomheter som allerede har et sertifisert miljøledelsessystem vil ha en betydelig fordel når de konkurrerer om offentlige kontrakter. Disse virksomhetene kan vise til sin miljøsertifisering som et sterkt bevis på deres evne til å oppfylle kravene til bærekraftige anskaffelser.

Dette må du forberede deg på innen nyåret:

I en tid hvor bærekraft er blitt en viktig drivkraft for suksess, gir sertifiserte miljøledelsessystemer organisasjoner et sterkt konkurransefortrinn. De hjelper organisasjoner med å dokumentere sitt engasjement for bærekraftig utvikling, redusere miljørisikoer, oppnå kostnadsbesparelser, og bygge et positivt omdømme. Med de skjerpede kravene til miljøledelse i offentlige anskaffelser fra 2024, blir disse systemene enda viktigere for organisasjoners suksess på nasjonale og internasjonale markeder.

For å bli sertifisert må du implementere et effektivt miljøledelsessystem som er i samsvar med standardkravene (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn/EMAS), noe vårt system er designet for å ivareta. Det er enkelt å tilpasse uansett type virksomhet og bransje.

Våre rådgivere har god kompetanse Miljøledelse og bistår gjerne din virksomhet med innspill og kompetanse.

Lurer du på hvordan du skal gå frem for å implementere et sertifisert miljøledelsessystem? Last ned guiden under og kom i gang med prosessen!

.

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

Brukerdagene 2024!

Hold av 18.-19. september for Brukerdagene 2024! Det er med stor glede at vi annonserer 4human Brukerdager 2024, og vi håper du som kunde har lyst

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.