Vi hjelper med effektiv informasjonsforvaltning og etterlevelse av krav i åpenhetsloven

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

4human QM365 spiller en viktig rolle i å hjelpe organisasjoner med å oppfylle kravene i åpenhetsloven på en mer effektiv måte. Ved å implementere dedikerte løsninger fra 4human QM365 for dokumenthåndtering, registrering og rapportering, søkbarhet og tilgjengelighet, samt sikkerhet og personvern, kan organisasjoner sikre at de er i samsvar med lovens krav og opprettholder transparens og tillit fra publikum.

Under finner du punkter på viktige funksjoner og områder hvor en softwareløsning som QM365 kan være nyttig:

  1. Dokumenthåndtering: En løsning for dokumenthåndtering er essensiell for å oppfylle kravene i åpenhetsloven. Med funksjoner som versjonskontroll, søkemuligheter, metadatahåndtering og tilgangsstyring kan organisasjoner enkelt organisere og administrere dokumenter i samsvar med lovens krav. Dette sikrer at dokumentene er korrekte, lett tilgjengelige og at de oppfyller kravene til offentlig tilgang.

  2. Registrering og rapportering: Automatisering av registrerings- og rapporteringsprosesser er avgjørende for å oppfylle åpenhetslovens krav. Med en dedikert softwareløsning kan organisasjoner sikre at all relevant informasjon blir korrekt og systematisk registrert. Dette inkluderer økonomiske transaksjoner, offentlige anskaffelser, gaver og andre relevante opplysninger.  Løsningen bidrar til å spare tid, redusere feil og sikre nøyaktig rapportering.

  3. Søkbarhet og tilgjengelighet: For å oppfylle åpenhetslovens krav om tilgjengelighet for offentligheten, er det viktig å ha en løsning som muliggjør enkel søkbarhet og tilgang til informasjon. En brukervennlig nettbasert portal eller system kan tilby robuste søkefunksjoner og enkel tilgang til den informasjonen som skal være åpen. Dette sikrer at publikum kan finne og dra nytte av informasjonen de trenger.

  4. Sikkerhet og personvern: Sikkerhets- og personvernfunksjoner er avgjørende for å håndtere sensitiv informasjon i henhold til åpenhetsloven og personvernlovgivningen. En pålitelig løsning bør inkludere funksjoner som tilgangskontroll, kryptering, sporbarhet og retningslinjer for håndtering av personopplysninger. Dette sikrer at organisasjonen beskytter sensitiv informasjon og opprettholder publikums tillit.

For å få mer informasjon om våre spesifikke funksjoner og hvordan de kan tilpasses for å oppfylle kravene i åpenhetsloven, kan du kontakte oss her. 

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.