4human QM365 – Miljøsertifisert ledelsessystem video

Fra 1. januar 2024 har miljøkravene i offentlige anskaffelser skjerpet seg betydelig, parallelt med nye retningslinjer fra EU om EUs taksonomi og bærekraftsrapportering. Hva betyr dette for din virksomhet? Se vår video og få med deg nøkkelpunktene.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.