4human QM365 løser energibransjens komplekse behov

QM365 er en banebrytende programvareløsning utviklet på Microsoft SharePoint, skreddersydd spesielt for å oppfylle ISO-standardene. Den er designet for å imøtekomme de unike behovene til energibransjen og gir mange fordeler for selskaper som opererer innenfor denne sektoren. Ved å integrere funksjonaliteter som er i samsvar med ISO 9001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 14001 og GDPR, gir QM365 energiselskaper muligheten til å optimalisere driften, sikre overholdelse av regelverket og fremme en kultur preget av sikkerhet, kvalitet og miljøansvar.

Kopi av Kundereferanse QM365 Vesterålskraft (1)
Vesterålskraft er en fremtredende aktør innen energiproduksjon og – distribusjon. Høsten 2019 sto de overfor en utfordrende oppgave, å bytte ut sitt eksisterende system med et nytt som kunne møte deres omfattende ønskeliste. De sentrale kriterier inkluderte forenkling og brukervennlighet. Med QM365 gikk de fra fem systemer til ett.
Kunde
Velkommen til 4human-familien (4)
Pixii har en omfattende ekspertise innen kraftomforming og energilagring. Med tiår med erfaring innen design, produksjon og salg av modulære kraftomformingsløsninger, har de etablert seg som bransjens innovative ledere. Pixii hadde et behov for et kvalitetssystem som er tett integrert med SharePoint, og valgte å gå for 4human QM365 sine løsninger.
Kunde

Hva kan vi hjelpe ditt selskap med:

I energibransjen er det nødvendig å oppfylle strenge og spesifikke krav som kan være svært komplekse. QM365 er spesielt utviklet for å møte de unike behovene i denne bransjen, og det bringer med seg en rekke fordeler for selskaper som opererer innenfor dette feltet.

Våre kunder opplever ofte betydelige forbedringer når de tar i bruk vårt system. De blir mer effektive, tar informerte beslutninger basert på data, og reduserer antall IT-systemer de trenger å administrere. Dette gir dem bedre oversikt og kontroll over driften sin.

Løs utfordringer og krav

Et kvalitetssystem som oppfyller de regulatoriske kvalitetskravene er avgjørende for å hindre sanksjoner og opprettholde et selskaps omdømme. Dette systemet sikrer at selskapet opererer i samsvar med lovgivning og standarder, og dermed bidrar det til å unngå straffer og bevare den gode ryktet til organisasjonen.

Forbedring og risiko

QM365 har en omfattende løsning for håndtering av forbedringer, avvik og risikostyring som dekker alle aspekter av operasjonelle hendelser. Dette inkluderer håndtering av hendelser, nestenulykker, initiativer for forbedring og positive tilbakemeldinger. Vårt system tilbyr også full funksjonalitet for effektiv risikostyring, dekkende alle operasjonelle risikoer.

Kostnads effektivitet

Med 4human QM365 får du tilgang til et effektivt kvalitetssystem som hjelper selskaper med å identifisere muligheter for kostnadsbesparelser uten å gå på akkord med kvaliteten. Dette systemet gir deg verktøyene du trenger for å balansere effektivitet og kvalitet, slik at du kan oppnå økonomiske fordeler samtidig som du opprettholder høy standard i din virksomhet.

Pålitelig kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring omfatter flere viktige elementer. Disse modulene er utviklet med spesiell oppmerksomhet på å sikre en jevn integrasjon og pålitelighet innenfor kvalitetsstyring. Dette gjør at våre kunder kan håndtere og forbedre kvalitetsprosesser på en effektiv måte, samtidig som de oppnår sine mål og opprettholder høy standard i sin virksomhet.

Ønsker du å vite mer? Fyll inn kontaktskjema under og en av våre rådgivere vil kontakte deg så fort som mulig.

.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.