Hvor god kontroll har dere på informasjonssikkerhet og persondata?

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

Young woman working from home by computer.

Hvor god kontroll har din virksomhet – og hvorfor bør informasjonssikkerhet være sentralt i styring av de aller fleste virksomheter?

Jan-Egil Røed.

– Jeg vil si at stadig flere, både små og store bedrifter, fort oppdager hva som manglet når det er for sent. Et aktivt forhold til arbeidet med informasjonssikkerhet og styring av risiko er en forutsetning i den digitale verden vi alle er i nå, sier salgssjef i 4human QM365 Jan-Egil Røed.

Han peker på at internkontroll, gode prosesser og sikkerhetstiltak er en del av ledelsens verktøy for å sikre reduksjon av risiko for uheldige hendelser. Uheldige hendelser kan være alt fra «nesten-hendelser» til at virksomheten en dag mister fullstendig kontroll over egen data etter et hacking-angrep.

– Det vil aldri være mulig å sikre seg fullstendig mot alle mulige hendelser. Men god styring av dette på forhånd hjelper virksomheten til å ha kontroll av hva dere kan ha kontroll på. Det sikrer at dere har tatt en veloverveid beslutning på hvilke risikoer man velger å akseptere.
Hvor svikter det?

Mange virksomheter oppdager mange svakheter i systemene sine når de starter arbeidet med implementering av ISO 27001. Det er kanskje banalt å påpeke, men det er funnene som også er grunnlaget for tilsvarende forbedringer.

– ISO 27001 sikrer at informasjonen dere forvalter ikke ender i gale hender, men er tilgjengelig for de rette personene til rett tid.

En fordel å jobbe med flere standarder i ett system

Ved å investere i et moderne ledelsessystem kan din virksomhet jobbe strukturert og effektivt med flere standarder samtidig. Eksempelvis er det mye overlappende mellom ledelse av kvalitet (ISO 9001) og informasjonssikkerhet (ISO 27001).

– Å samle arbeidet i ett system gjør arbeidet med standardene mer effektivt. Samtidig gir det merverdi i form av mer fullstendig oversikt i prosesser og utrapporteringer, legger Jan-Egil til.


4human QM365 tilbyr fagkompetanse og system

4human QM365 stiller med kunnskapsrike og erfarne rådgivere som guider din bedrift frem til et sertifisertbart system. Rådgiverne våre kjenner både standarden og programvaren vår godt. Med over 100 aktive kunder på vårt system har vi en god metode på å hjelpe ulike kunder frem mot et ferdig og brukervennlig system.

4human QM365 leverer programvare og rådgivning for å bistå organisasjoner med å ivareta krav i henhold til blant annet informasjonssikkerhet og kvalitetsstyring. Systemet fra 4human QM365 installeres på deres Microsoft Office 365.

Ta gjerne kontakt for en demo!

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.