Vi hjelper med effektiv informasjonsforvaltning og etterlevelse av krav i åpenhetsloven

4human QM365 spiller en viktig rolle i å hjelpe organisasjoner med å oppfylle kravene i åpenhetsloven på en mer effektiv måte. Ved å implementere dedikerte løsninger fra 4human QM365 for dokumenthåndtering, registrering og rapportering, søkbarhet og tilgjengelighet, samt sikkerhet og personvern, kan organisasjoner sikre at de er i samsvar med lovens krav og opprettholder transparens …

Vi hjelper med effektiv informasjonsforvaltning og etterlevelse av krav i åpenhetsloven Les mer »