Om oss
4human QM365 tilbyr rådgivning og styringssystemer på fagfeltene kvalitet, HMS og miljø.

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

VÅR HISTORIE

Historien til 4human strekker seg helt tilbake til 1956 – da som Vestfold og Telemark Hullkortsentral. 4human har helt siden starten fulgt med i den teknologiske utviklingen og hele veien også utviklet seg videre etter kundenes ønsker og behov.

På veien har også flere ulike selskaper blitt en del av konsernet, og påvirket hva vi leverer i så måte. Målet vårt er fortsatt av vi skal forbedre og forenkle arbeidsdagen til ansatte og ledere som bruker våre tjenester og produkter. 4human QM365 ble en del av 4human-gruppen i 2020 – og byttet da til nåværende navn fra SIMPLI Software AS.

4human QM365 består i dag av 12 ansatte. Selskapet leverer både programvare rådgivningstjenester på ledelsesstandardene for kvalitet, HMS, miljø, informasjonssikkerhet og mattrygghet.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.