Enkelhet i styringssystemet!

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

Centerpoint har byttet ut mange av de tradisjonelle dokumentene med videoer i sin bruk av styringssystemet fra 4human QM365.

Centerpoint er et av mange firma som bruker styringssystemet som 4human QM365 leverer, men de har valgt å bruke mulighetene på en annen måte enn de fleste andre av 4human QM365s kunder. I stedet for å kun legge inn en rekke dokumenter og skrevne manualer i systemet, har Centerpoint også valgt å legge inn videoer på en rekke prosesser.

– Jeg tror det er lettere å lære på denne måten. Dette har blitt et veldig viktig opplæringsverktøy hos oss, sier Jon-Harald Gaarde – økonomisjef i Centerpoint.

Gaarde forteller videre at Centerpoint har erfart at denne måten å bruke verktøyet på, gjør at de får nyansatte raskt opp på et veldig bra nivå. Alle ansatte kan finne videoer som beskriver hvordan de legger inn bestillinger, hvordan de kan publisere en nyhet på firmaets nettside, hvordan ansatte skal presentere selskapet, og så videre.

– I stedet for å lage dokumenter som skal beskrive prosessene, lager vi videoer som viser dem frem. Vi har fått mye skryt fra både revisor og ansatte for måten vi har løst dette på. Jeg tror også videoer har gjort det litt morsommere, og lettere, å bruke systemet.

Gaarde forteller at prosessen Centerpoint måtte gjennom internt med å lete etter informasjonen som skulle inn i styringssystemet var omfattende. Men med en god struktur på arbeidet internt, og hjelp fra 4human QM365 til å få all informasjon inn i et fornuftig system, fikk firmaet et veldig godt arbeidsverktøy. Nå er all informasjon mye lettere tilgjengelig.

– Dette har blitt et veldig fint oppslagssystem, avslutter Gaarde.

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.