Opplever fordeler med et samlet styringssystem

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

JFKnudtzen AS er sertifisert på tre standarder –  ISO 9001 som går på kvalitet, ISO 14001 som tar for seg faktorer innen ytre miljø og OHSAS 18001 som går på HMS. Gjennom styringssystemet fra 4human QM365 er alle standarder integrert i ett system, og gir bedriften mulighet til å ta hensyn til alle faktorer samtidig.

– Vi er stolte av våre sertifiseringer, sier Hege Hotvedt Staver.

Staver sitter som ledelsens representant for sertifiseringsarbeidet hos JFKnudtzen AS.

– Systemet fra 4human QM365 forenkler arbeidet på dette området en hel del og gjør det mer effektivt.

Hun forteller at det er naturlig i JFKnudtzen AS å ha alt arbeid med de ulike standardene integrert med hverandre.

– Det gjør det enklere for alle parter, også når det kommer til oppdateringer og vedlikehold av systemene, sier Hege.

Alle ansatte har tilgang til systemet og bruker det som en rettesnor i det daglige. Her ligger alle firmaets rutiner og prosessbeskrivelser. I systemet ligger også en til enhver tid oppdatert håndbok for ansatte, som henter informasjon fra kvalitetssystemet.

Svarer forventninger hos kundene

– Arbeidet med kontinuerlig forbedring er viktig for oss og gir oss en støtte i å alltid bli bedre. Kundene våre har også helt klart en forventning til at vi tar tak i de avvikene som oppstår, sier Staver.

Hun forteller videre at kundene ofte har spørsmål innen kvalitet og etterspør deres sertifiseringer. Orden i håndteringen av kvalitet og avvik er med på å øke deres profesjonalitet ut mot kundene.

– Kvalitetsarbeidet er noe vi jobber med hele tiden. Det er ikke noe vi kan gjøre en jobb på én gang i året. Arbeidet med standardene er heller ikke JFKnudtzen AS jobber med kun fordi vi må. Med god oversikt er det også mulig å ikke bare kartlegge risikoer. Denne arbeidsmetodikken og med dette verktøyet er vi også i stand til å se hvilke muligheter som faktisk ligger foran oss, sier Staver.

4human QM365s ambisjon

4human QM365 har helt siden oppstarten hatt en ambisjon om å levere ett styringssystem som kan ta for seg alle prosesser innen kvalitet og forbedringsarbeid i en virksomhet.

– Det er veldig gøy å se at kundene våre opplever det vi har vært opptatt av å få til. Og så er det veldig kjekt å jobbe sammen med sånne kunder som JFKnudtzen AS, som er opptatt av kvalitetsarbeid og klarer å se mulighetene som ligger i det, sier gründer av 4human QM365 André Melbøe Bautz.

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.