Opplever fordeler med et samlet styringssystem

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

JFKnudtzen AS er sertifisert på tre standarder –  ISO 9001 som går på kvalitet, ISO 14001 som tar for seg faktorer innen ytre miljø og OHSAS 18001 som går på HMS. Gjennom styringssystemet fra 4human QM365 er alle standarder integrert i ett system, og gir bedriften mulighet til å ta hensyn til alle faktorer samtidig.

– Vi er stolte av våre sertifiseringer, sier Hege Hotvedt Staver.

Staver sitter som ledelsens representant for sertifiseringsarbeidet hos JFKnudtzen AS.

– Systemet fra 4human QM365 forenkler arbeidet på dette området en hel del og gjør det mer effektivt.

Hun forteller at det er naturlig i JFKnudtzen AS å ha alt arbeid med de ulike standardene integrert med hverandre.

– Det gjør det enklere for alle parter, også når det kommer til oppdateringer og vedlikehold av systemene, sier Hege.

Alle ansatte har tilgang til systemet og bruker det som en rettesnor i det daglige. Her ligger alle firmaets rutiner og prosessbeskrivelser. I systemet ligger også en til enhver tid oppdatert håndbok for ansatte, som henter informasjon fra kvalitetssystemet.

Svarer forventninger hos kundene

– Arbeidet med kontinuerlig forbedring er viktig for oss og gir oss en støtte i å alltid bli bedre. Kundene våre har også helt klart en forventning til at vi tar tak i de avvikene som oppstår, sier Staver.

Hun forteller videre at kundene ofte har spørsmål innen kvalitet og etterspør deres sertifiseringer. Orden i håndteringen av kvalitet og avvik er med på å øke deres profesjonalitet ut mot kundene.

– Kvalitetsarbeidet er noe vi jobber med hele tiden. Det er ikke noe vi kan gjøre en jobb på én gang i året. Arbeidet med standardene er heller ikke JFKnudtzen AS jobber med kun fordi vi må. Med god oversikt er det også mulig å ikke bare kartlegge risikoer. Denne arbeidsmetodikken og med dette verktøyet er vi også i stand til å se hvilke muligheter som faktisk ligger foran oss, sier Staver.

4human QM365s ambisjon

4human QM365 har helt siden oppstarten hatt en ambisjon om å levere ett styringssystem som kan ta for seg alle prosesser innen kvalitet og forbedringsarbeid i en virksomhet.

– Det er veldig gøy å se at kundene våre opplever det vi har vært opptatt av å få til. Og så er det veldig kjekt å jobbe sammen med sånne kunder som JFKnudtzen AS, som er opptatt av kvalitetsarbeid og klarer å se mulighetene som ligger i det, sier gründer av 4human QM365 André Melbøe Bautz.

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

Webinarer våren 2023

Gjennom året holder vi gratis webinarer for kunder, her presenterer  kundeteamet nyheter og tips både i eksisterende og nye moduler. Våren 2023 For årets første

Vi stiller ut på Verdens kvalitetsdag 2022

Vår programvare hjelper din bedrift med å håndtere alle styringsbehov innen kvalitet, HMS, ytre miljø, informasjonssikkerhet, mattrygghet og GDPR. Vi leverer gode systemer for effektiv avviksbehandling og

integrert ledelsessystem styringssystem 4human QM365

Høstens kundewebinarer!

For det andre halvåret av 2022 har vi planlagt flere nyttige webinarer for våre kunder. Kundeteamet vårt har seks spennende webinarer der de forteller om

SMART Industri 4human QM365 AS

Møt oss på SMART Industri

Med en rekke kunder i bransjen, er vi en erfaren leverandør av gode systemer for effektiv avviksbehandling og gode oversikter for arbeidet med risikovurderinger. I

BOOK EN DEMO SELV!

Du kan også booke en tid for demo på egenhånd direkte i vår kalender , eller ringe oss på tlf. 40 60 25 60.

Følg oss:

SKAL VI TA KONTAKT MED DEG?

Fyll ut skjemaet under, så hører du fra oss!

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.