vår software

Vår software

Brukervennlig system for avvik og forbedring

Systemet vi leverer er modulbasert. Det gjør at dere kan velge verktøy etter behov, men likevel få et system som fremstår som ett for deres ansatte som skal bruke systemet.

SIMPLI leverer løsninger bygget på Microsofts SharePoint-plattform. Verktøyene er fleksible og passer alle bransjer.

SIMPLIs portaler dekker alle kravområder i:

  • ISO 9001 – kvalitet
  • ISO 45001 – HMS-ledelse
  • ISO 14001 – miljøledelse
  • ISO 27001 – informasjonssikkerhet
  • ISO 22000 – matsikkerhet

I tillegg til disse standardene har vi også erfaring med å integrere andre styringsbehov, interne krav eller andre standarder.

Uansett om dere ønsker å jobbe etter en standard eller ikke, hjelper SIMPLIs systemer dere med å kommunisere deres måte å jobbe på i et lett tilgjengelig system.

Sett sammen et system som passer for dere!

I menyen til venstre kan du finne mer utfyllende informasjon om de ulike modulene. Under får du en rask presentasjon av alle.

SIMPLI Manage er selve basen i styringssystemet. Her kan du jobbe med styring av risiko og krav, ansvar og kompetanse, mål og prestasjon og ha oppfølging av leverandør og kunder. I verktøyet finner du også et solid verktøy for en god kontroll på dokumentarbeidet og et godt verktøy for arbeidet med risiko.

Dette er et forbedrings- og avvikssystem med stor fleksibilitet. Det brukervennlige systemet lar deg jobbe effektivt deres forbedringsarbeid. Ansatte melder enkelt inn avvik, forbedringsforslag, hendelser og tilløp til hendelser – innen alle kategorier. Systemet gir god oversikt over alle saker ved hjelp av rapporter og grafing av data. Det er også enkelt å jobbe med data fra SIMPLI Better og videre i Excel eller Power BI.

Ønsker du en mulighet for anonym innmelding i tilknytning til deres system, løser denne modulen dette. Denne modulen kan også brukes dersom dere ønsker at eksterne skal ha muligheten til å melde inn til deres system.

Med SIMPLI App kan dine ansatte melde inn ulike hendelser på farten. Dere kan også bruke appen til å samle inn ulike skjemaer og sjekklister, som SJA og vernerunder. Vi har også gjort baksiden intuitiv, sli at dere selv kan bygge de skjemaer og sjekklister dere ønsker å ha i appen.

SIMPLI Project lar deg jobbe med prosjektstyring med egne prosjektrom koplet i styringssystemet. Her kan du jobbe med kvalitetsstyring og avvik i prosjekter, og du finner egne arkiv og maler for prosjektene.

Dette er et godt planverktøy tilpasset store offentlige virksomheter. Modulen hjelper deres organisasjon med å ha oversikt over oppgaver, ansvar og måloppnåelse.

SIMPLI Facts er vårt klima og miljø-regnskapssystem.Ta kontakt for mer informasjon.

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.