Hva er positiv risiko?

Det finnes mange definisjoner på hva en risiko er, og mange ulike måter å jobbe med risikovurderinger. Flere finner det vanskelig å ha et fokus på delen innen muligheter og positiv risiko – for hva er det? Er virkning av en inntruffet hendelse negativ så er usikkerheten en trussel. Men usikkerheten kan også påvirke positivt, …

Hva er positiv risiko? Les mer »