Måned: juli 2021

Hvorfor internrevisjon?

Seniorrådgiver i 4human QM365 Hanne Medhus Berget – Det står både i ledelsesstandardene fra ISO og i eksempelvis HMS-regelverket at internrevisjoner skal gjennomføres. Direkte forklart så er dessuten internrevisjoner en veldig smart måte å minimere antall feil og kan spare virksomheten for store beløp. Dette sier seniorrådgiver i 4human QM365 Hanne Medhus Berget. Hun har …

Hvorfor internrevisjon? Les mer »

Young woman working from home by computer.

Hvor god kontroll har dere på informasjonssikkerhet og persondata?

Hvor god kontroll har din virksomhet – og hvorfor bør informasjonssikkerhet være sentralt i styring av de aller fleste virksomheter? – Jeg vil si at stadig flere, både små og store bedrifter, fort oppdager hva som manglet når det er for sent. Et aktivt forhold til arbeidet med informasjonssikkerhet og styring av risiko er en …

Hvor god kontroll har dere på informasjonssikkerhet og persondata? Les mer »

Visste du at 4human QM365 tilbyr ett system for alle typer avvik?

Vi har kombinert alle typer avvik i ett system, slik at dine ansatte kun trenger å kjenne til og forholde seg til én metode for å melde inn avvik. På denne måten får dine ansatte ett avvikssystem å forholde seg til uansett om hendelsen gjelder HMS, kvalitet, miljø informasjonssikkerhet eller mattrygghet. Vårt avviks- og forbedringssystem …

Visste du at 4human QM365 tilbyr ett system for alle typer avvik? Les mer »

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.