7 tegn på at din bedrift jobber kvalitetsbevisst

Komplett, effektivt og brukervennlig – ledelsessystemer for fremtiden.

kvalitetsarbeid

Vi er ferdig med tiden da kvalitetssjefen hadde eneansvaret for kvalitetsarbeidet i virksomheten. Mange virksomheter kjenner også til fordelene som ligger i at alle ansatte kjenner til kvalitetsarbeidet. Permene på kvalitetssjefens kontor er byttet ut mot tilgjengelige og brukervennlige, digitale ledelsessystemer.

Men hva er de konkrete «bevisene» på at bedriften du jobber i jobber kvalitetsbevisst?

  1. Ansvaret er forankret i ledelsen. Den øverste ledelsen forplikter seg og tar et tydelig eierskap til gjennomføring av firmaets policy. Dette blir ikke delegert til Per i regnskap eller Kari i økonomi. Det er ingen i organisasjonen som er usikker på hva som er selskapets prioriteringer, eller hvem som har ansvaret.
  2. Din bedrift jobber strukturert med kontinuerlig forbedring. Markedet, konkurrenter og kundeforventninger endrer seg stadig. Dere innser at dere alltid kan bli enda litt bedre på å forenkle prosesser, redusere sløsing med ressurser, fjerne tidstyver og møte kundenes krav. Stillstand er tilbakegang, og dere er en lærende organisasjon.
  3. Dere har kartlagt deres risikoer og iverksetter tiltak. Dere er klar over deres sårbarheter og jobber aktivt for hindre negative konsekvenser. Samtidig velger dere bevist å la være å gjøre enkelte tiltak fordi ikke alt kan være i fokus. Dere prioriterer smart, med de ressursene dere har tilgjengelig.
  4. Dere har kultur for å rapportere hendelser – og følger disse opp. Dere registrerer feil og avvik og er like opptatt av å finne ut hvorfor brannen startet som å slukke den. Det er dyrt å gjøre de samme feilene om igjen og om igjen.
  5. Gjør det lett for de ansatte å finne relevant informasjon. De ansatte vet hvor de finner den informasjon de trenger når de trenger den. Nyansatte klarer lett å orientere seg på egen hånd, og finner intuitivt relevante dokumenter, rutiner og veiledninger uten å spørre om å få dette tilsendt på e-post.
  6. Har oversikt over viktige interessenter og forhold. Dere forstår at deres virksomhet ikke lever i et vakuum og at det er mange aktører som påvirker bedriftens forutsetninger og som blir påvirket av bedriftens aktiviteter.
  7. Bedriften har klare mål og rutiner for målinger. Dere vet hvor dere vil og følger med på om dere er på vei i riktig retning. Bedriften har satt seg klare og målbare mål som speiler elementer i firmaets policy. Målene er konkrete og tilgjengelige – og er dermed til god hjelp og inspirasjon for deres ansatte.

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

Brukerdagene 2024!

Hold av 18.-19. september for Brukerdagene 2024! Det er med stor glede at vi annonserer 4human Brukerdager 2024, og vi håper du som kunde har lyst

BOOK YOUR DEMO

Please book a time for a demo
on your own directly in our calendar.

Do you want us to contact you?

Please fill out our contact form, and you will hear from us shortly.