Enkelhet i styringssystemet!

Centerpoint har byttet ut mange av de tradisjonelle dokumentene med videoer i sin bruk av styringssystemet fra 4human QM365. Centerpoint er et av mange firma som bruker styringssystemet som 4human QM365 leverer, men de har valgt å bruke mulighetene på en annen måte enn de fleste andre av 4human QM365s kunder. I stedet for å …

Enkelhet i styringssystemet! Les mer »